Chào bạn, có phải bạn đang muốn cải thiện vốn từ vựng của mình? Nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Tiếng Anh có hơn 1 triệu từ vựng, và việc học tất cả những từ này là không thể! Thực chất chúng ta không cần nhiều từ vựng đến thế trong cuộc sống. Có những từ mà tần suất xuất hiện của nó trong tiếng Anh cao hơn những từ khác, đó chính là những từ mà chúng ta cần học. Nhưng làm sao xác định được những từ này? Dưới đây là bộ các từ vựng tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất, là những từ mà bạn có cơ hội sử dụng hàng ngày với tuần suất cao nhất.

 1. Part-time: bán thời gian
 2. Full-time: toàn thời gian
 3. Permanent: dài hạn
 4. Temporary: tạm thời
 5. Notice period: thời gian thông báo nghỉ việc
 6. Holiday entitlement: chế độ ngày nghỉ được hưởng
 7. Sick pay: tiền lương ngày ốm
 8. Holiday pay: tiền lương ngày nghỉ
 9. Redundancy: sự dư thừa nhân viên
 10. To fire someone: sa thải ai đó
 11. To get the sack (colloquial): bị sa thải
 12. Pension scheme/pension plan: chế độ lương hưu /kế hoạch lương hưu
 13. Health insurance: bảo hiểm y tế
 14. Company car: ô tô cơ quan
 15. Working conditions: điều kiện làm việc
 16. Qualifications: bằng cấp
 17. Offer of employment: lời mời làm việc
 18. To accept an offer: nhận lời mời làm việc
 19. Starting date: ngày bắt đầu leaving date: ngày nghỉ việc
 20. Working hours: giờ làm việc
 21. Maternity leave: nghỉ thai sản
 22. Sick leave: nghỉ ốm
 23. Promotion: thăng chức
 24. Travel expenses: chi phí đi lại (được cấp cho nhân viên đi công tác, đi làm việc…)
 25. Health and safety: sức khỏe và sự an toàn

 

 1. Trainee: nhân viên tập sự
 2. Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc
 3. Job description: mô tả công việc
 4. Colleagues: đồng nghiệp
 5. Presentation: bài thuyết trình
 6. Handshake: bắt tay
 7. Meeting room: phòng họp
 8. Printed matter: vấn đề in ấn
 9. Junk mail: thư rác
 10. Personal mail: thư cá nhân Mailbox: hộp thư
 11. Agreement: hợp đồng
 12. Board of directors: hội đồng quản trị, ban quản trị
 13. Board: ban bonus: tiền thưởng thêm
 14. Salary: lương
 15. Boss: sếp
 16. Brief: bản tóm tắt, phác thảo
 17. Briefcase: cặp nhiều ngăn để đựng giấy tờ, tài liệu
 18. Budget: ngân sách, ngân quỹ
 19. Career: sự nghiệp
 20. Company: công ty
 21. Competition: sự cạnh tranh
 22. Contract: hợp đồng
 23. Copyright: bản quyền
 24. Cubicle: không gian làm việc (của 1 người)
 25. Database: cơ sở dữ liệu
 26. Deadline: thời hạn hoàn thành (cho một công việc)
 27. Distribution: sự đóng góp
 28. Duty: nhiệm vụ employee: nhân viên
 29. Employer: người chủ
 30. Employment: việc làm
 31. Equipment: thiết bị

 1. Facility: cơ sở vật chất
 2. Guidebook: sách hướng dẫn
 3. Headquarters: trụ sở chính
 4. Hire: thuê (người)
 5. Internship: thực tập
 6. Interview: phỏng vấn
 7. Interviewer: người phỏng vấn
 8. Interviewee: người được phỏng vấn
 9. Investment: sự đầu tư
 10. Job: công việc
 11. Labor: sự lao động, công việc lao động
 12. Laborer: người lao động
 13. Letterhead: phần đầu thư
 14. Manager: người quản lí
 15. Meeting: cuộc họp
 16. Network: mạng lưới signature: chữ kí staff: nhân viên
 17. Statement: lời phát biểu
 18. Superintendent/supervisor: người giám sát
 19. Vacancy: chỗ trống nhân sự
 20. Win-win: kiểu làm việc 2 bên cùng có lợi
 21. Workroom: phòng làm việc
 22. Workspace: không gian làm việc
 23. Password: mật khẩu
 24. Position: vị trí
 25. Recruiter: nhà tuyển dụng
 26. Recruiment: sự tuyển dụng
 27. Résumé/CV/curriculum vitae: sơ yếu lí lịch
 28. Retire: nghỉ hưu
 29. Resign: từ chức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here